waarden naar actueel gebruik
- archeologische waarde
- architecturale waarde
- artistieke waarde
- culturele waarde
- esthetische waarde
- historische waarde
- industrieel-archeologische waarde
- ruimtelijk-structurerende waarde
- sociale waarde
- stedenbouwkundige waarde
- technische waarde
- volkskundige waarde
- wetenschappelijke waarde
waarden naar historisch gebruik
- cultuurhistorische waarde
- natuurlijke waarde
- natuurwetenschappelijke waarde
- sociaal-culturele waarde