Wetenschappelijke Waarde

[ ID : 50 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/50
schema
Waarde types
labels
wetenschappelijke waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft wetenschappelijke waarde als het kan bijdragen tot of heeft bijgedragen aan kennis of als het een typevoorbeeld is.
  • Note (nl-BE): De wetenschappelijke waarde moet bewust, fundamenteel en zeker zijn. De formulering “Potentie voor kennisontwikkeling en winst” is ingegeven vanuit archeologie, maar kan ook voor bouwkundig erfgoed relevant zijn. Bv een kerkgebouw opgebouwd uit verschillende soorten natuursteen. Hierin schuilt de potentie van kennis die uit de studie van deze materialen kan gehaald worden. De formulering “Iets dat een bijzondere bijdrage geleverd heeft of een typevoorbeeld is” is ingegeven vanuit landschappen. Vb. dendrologisch waardevolle bomen. Voorbeelden: Archeologische site; site met aardkundige waarden (paleomeanders, paraboolduinen, bodemprofiel dat geologische gelaagdheid aan het licht brengt); Wetenschappelijke collectie; Referentiecollectie; Geodetisch punt (belangrijk voor ontwikkeling cartografie); gebouw met bijzondere rijke collectie steensoorten; Collectie genetisch (plant)materiaal; een universiteit met een klein museum bewust aangelegd met een referentiecollectie voor studenten of docenten.

    sources

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • DE HOUWER V., MEGANCK L. & VAN HERCK K. 2023: Waarderen van erfgoed: erfgoedwaarden en criteria, Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 13, doi: https://doi.org/10.55465/PFEW9754 (geraadpleegd op 11 januari 2023).
Recent door u bekeken