Volkskundige Waarde

[ ID : 49 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/49
schema
Waarde types
labels
volkskundige waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft volkskundige waarde als het getuigt van gebruiken en gewoonten, voorstellingen en tradities van een specifieke bevolkingsgroep of gemeenschap in het verleden.

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed, bl. 48925.
Recent door u bekeken