Stedenbouwkundige Waarde

[ ID : 48 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/48
schema
Waarde types
labels
stedenbouwkundige waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft stedenbouwkundige waarde als het getuigt van de inrichting van de bebouwde ruimte in het verleden.
  • Note (nl-BE): De nadruk bij de stedenbouwkundige waarde ligt meer op het verleden, een historisch kader. Bv. woning Dhanis als element in de ontwikkeling van de leien in de 19de eeuw. De waarde kan betrekking hebben op zowel een organisch gegroeide (bv. marktplein) als een planmatige (bv. sociale woonwijk) aanleg. Vaak speelt de ensemblewaarde een rol; de relatie tussen meerdere elementen. Er wordt voorgesteld de RS-waarde te gebruiken voor een iets beperktere omgeving en de S-waarde voor een grotere omgeving waaronder verschillende RS-elementen kunnen worden ondergebracht. Voorbeelden: kerk, station samen met planmatig aangelegd stratenpatroon; Een kasteel dat focuspunt is van een ruimer assenpatroon in de omgevende bossen; Schikking gebouwen rond marktplein; Patroon sociale woonwijk…

    sources

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • DE HOUWER V., MEGANCK L. & VAN HERCK K. 2023: Waarderen van erfgoed: erfgoedwaarden en criteria, Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 13, doi: https://doi.org/10.55465/PFEW9754 (geraadpleegd op 11 januari 2023).
Recent door u bekeken