Stedenbouwkundige Waarde

[ ID : 48 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/48
schema
Waarde types
labels
stedenbouwkundige waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft stedenbouwkundige waarde als het een rol speelt in de (planmatige) inrichting van de bebouwde ruimte in het verleden. Die inrichting omvat ook de wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte en de samenhang tussen de verschillende schaalniveaus.
  • Note (nl-BE): De nadruk bij de stedenbouwkundige waarde ligt meer op het verleden, een historisch kader. Bv. woning Dhanis als element in de ontwikkeling van de leien in de 19de eeuw. De waarde kan betrekking hebben op zowel een organisch gegroeide (bv. marktplein) als een planmatige (bv. sociale woonwijk) aanleg. Vaak speelt de ensemblewaarde een rol; de relatie tussen meerdere elementen. Er wordt voorgesteld de RS-waarde te gebruiken voor een iets beperktere omgeving en de S-waarde voor een grotere omgeving waaronder verschillende RS-elementen kunnen worden ondergebracht. Voorbeelden: kerk, station samen met planmatig aangelegd stratenpatroon; Een kasteel dat focuspunt is van een ruimer assenpatroon in de omgevende bossen; Schikking gebouwen rond marktplein; Patroon sociale woonwijk…

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed, bl. 48925.
Recent door u bekeken