Sociale Waarde

[ ID : 47 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/47
schema
Waarde types
labels
sociale waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft sociale waarde als het in de hedendaagse gemeenschap nog een actief, overgeleverd sociaal gebruik heeft of gemeenschapsvormend is blijven werken.
  • Note (nl-BE): De continuïteit van de sociale waarde is belangrijk. Voorbeelden: Iets wat nog steeds fungeert als een ontmoetingsplek: gemeenschapscentra, dorpspleinen waar bevolking nog regelmatig samenkomt; herdenkingsmonument waarbij nog regelmatig wordt samengekomen (Menenpoort, Ieper, maar kan ook op lokaal vlak); bedevaartsoorden die nog worden bezocht...

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed, bl. 48925.
Recent door u bekeken