Sociale Waarde

[ ID : 47 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/47
schema
Waarde types
labels
sociale waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft sociale waarde als getuigt van een sociaal gebruik uit het verleden of als het op een bepaald moment in zijn bestaan gemeenschapsvormend heeft gewerkt.
  • Note (nl-BE): De continuïteit van de sociale waarde is belangrijk. Voorbeelden: Iets wat nog steeds fungeert als een ontmoetingsplek: gemeenschapscentra, dorpspleinen waar bevolking nog regelmatig samenkomt; herdenkingsmonument waarbij nog regelmatig wordt samengekomen (Menenpoort, Ieper, maar kan ook op lokaal vlak); bedevaartsoorden die nog worden bezocht...

    sources

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • DE HOUWER V., MEGANCK L. & VAN HERCK K. 2023: Waarderen van erfgoed: erfgoedwaarden en criteria, Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 13, doi: https://doi.org/10.55465/PFEW9754 (geraadpleegd op 11 januari 2023).
Recent door u bekeken