Technische Waarde

[ ID : 45 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/45
schema
Waarde types
labels
technische waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft technische waarde als het de ontwikkeling van de (cultuur)techniek in het verleden illustreert. Het gaat om technische toepassingen als illustratie van zowel traditionele als innovatieve technieken en materialen.
  • Note (nl-BE): Vroeger werd dit onder de wetenschappelijke of industrieel-archeologische waarde geplaatst. Bouwtechniek primeert bij deze waarde. Voorbeelden: Gebruik van gewapend beton; Specifieke vorm van overspanning bij een brug; Atoomcentrum Mol; Voorbeeld van een bepaalde vakwerktechniek; Sluizen en wateringen als voorbeeld van ontwikkeling in landbouw en waterbeheersing...

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed, bl. 48925.
Recent door u bekeken