Technische Waarde

[ ID : 45 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/45
schema
Waarde types
labels
technische waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft technische waarde als het getuigt van de toepassing van cultuurtechniek of technieken of materialen in het verleden.
  • Note (nl-BE): Vroeger werd dit onder de wetenschappelijke of industrieel-archeologische waarde geplaatst. Bouwtechniek primeert bij deze waarde. Voorbeelden: Gebruik van gewapend beton; Specifieke vorm van overspanning bij een brug; Atoomcentrum Mol; Voorbeeld van een bepaalde vakwerktechniek; Sluizen en wateringen als voorbeeld van ontwikkeling in landbouw en waterbeheersing...

    sources

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • DE HOUWER V., MEGANCK L. & VAN HERCK K. 2023: Waarderen van erfgoed: erfgoedwaarden en criteria, Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 13, doi: https://doi.org/10.55465/PFEW9754 (geraadpleegd op 11 januari 2023).
Recent door u bekeken