Industrieel-Archeologische Waarde

[ ID : 44 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/44
schema
Waarde types
labels
industrieel-archeologische waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft industrieel-archeologische waarde als het getuigt van ambachtelijke, proto-industriële of industriële activiteiten uit het verleden.
  • Note (nl-BE): De afleesbaarheid van het productieproces is erg belangrijk. Liefst inrichting bewaard. Volledig “leeggehaald” industrieel gebouw krijgt beter architecturale waarde.

    sources

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • DE HOUWER V., MEGANCK L. & VAN HERCK K. 2023: Waarderen van erfgoed: erfgoedwaarden en criteria, Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 13, doi: https://doi.org/10.55465/PFEW9754 (geraadpleegd op 11 januari 2023).
Recent door u bekeken