Historische Waarde

[ ID : 43 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43
schema
Waarde types
labels
historische waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft historische waarde als het getuigt van een (maatschappelijke) ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het verleden van de mens.

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed, bl. 48925.
Recent door u bekeken