Architecturale Waarde

[ ID : 39 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/39
schema
Waarde types
labels
architecturale waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft architecturale waarde als het getuigt van een fase of aspect van de geschiedenis van de bouwkunst of de tuin- of de landschapsarchitectuur.
  • Note (nl-BE): Deze waarde kan worden gelijkgesteld aan de vroegere in-casu-waarde “architectuurhistorische waarde”. De discussie gaat over de interpretatie van de term ‘architecturaal’ als beperkt tot materiële zaken, objectgericht, bouwstijl (e.d.) versus ruimer met inbegrip van de immateriële elementen zoals wooncultuur, een historisch referentiekader (e.d.). En over het onderscheid tussen de ‘architecturale’ en de ‘culturele’ waarde. Waarbij de ‘culturele’ waarde eerder voor de duiding van grote tendensen/fenomenen (zoals de impact van WO) zou gebruikt worden. De invalshoek op het te beschermen object zal bepalend zijn voor de waarden die men toekent en de opmaak van het dossier. Consensus dat architecturale waarde meer de nadruk legt op het materiële, de (bouw)evolutie, typologie, de bouwstijl, oeuvre, materiaalgebruik.

    sources

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed (B.S.28/03/2023)
  • DE HOUWER V., MEGANCK L. & VAN HERCK K. 2023: Waarderen van erfgoed: erfgoedwaarden en criteria, Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 13, doi: https://doi.org/10.55465/PFEW9754 (geraadpleegd op 11 januari 2023).
Recent door u bekeken