Architecturale Waarde

[ ID : 39 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/39
schema
Waarde types
labels
architecturale waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft architecturale waarde als het getuigt van een fase of aspect van de (landschaps)architectuur of de bouwkunst in het verleden. Het kan gaan om typologie, stijl, oeuvre of materiaalgebruik.
  • Note (nl-BE): Deze waarde kan worden gelijkgesteld aan de vroegere in-casu-waarde “architectuurhistorische waarde”. De discussie gaat over de interpretatie van de term ‘architecturaal’ als beperkt tot materiële zaken, objectgericht, bouwstijl (e.d.) versus ruimer met inbegrip van de immateriële elementen zoals wooncultuur, een historisch referentiekader (e.d.). En over het onderscheid tussen de ‘architecturale’ en de ‘culturele’ waarde. Waarbij de ‘culturele’ waarde eerder voor de duiding van grote tendensen/fenomenen (zoals de impact van WO) zou gebruikt worden. De invalshoek op het te beschermen object zal bepalend zijn voor de waarden die men toekent en de opmaak van het dossier. Consensus dat architecturale waarde meer de nadruk legt op het materiële, de (bouw)evolutie, typologie, de bouwstijl, oeuvre, materiaalgebruik.

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van bouwkundig erfgoed, bl. 48925.
Recent door u bekeken