Archeologische Waarde

[ ID : 38 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/38
schema
Waarde types
labels
archeologische waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een onroerend goed heeft archeologische waarde als het betekenisvol kan bijdragen tot de reconstructie van de bestaansgeschiedenis van de mensheid en haar relatie tot de omgeving door de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of sporen van de mens en zijn omgeving te behouden of ze met archeologische en natuurwetenschappelijke methoden te onderzoeken.

    sources

  • Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 17 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van archeologische zones, bl. 48924.
Recent door u bekeken