Cultuurhistorische Waarde

[ ID : 33 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/33
schema
Waarde types
labels
cultuurhistorische waarde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Cultuurhistorische waarden geven uiting aan de manier waarop de mens vroeger met het landschap omging. Het gaat dan vooral om de beschrijving van elementen en structuren die door mensen aangebracht en in stand gehouden werden in vroegere perioden en hun historische ontwikkeling. De referentiesituatie en –datum kunnen daarbij worden beschreven. In het huidige landschap wordt vooral gezocht naar de aanwezigheid van karakteristieken en getuigen van de vroegere referentiesituatie. Veranderingen en constantheid spelen daarbij een rol. (bron: interne handleiding Ankerplaatsen)
Recent door u bekeken