GGA motivaties

[ ID : GGA_MOTIVATIES ]


uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/gga_motivaties
labels
GGA motivaties (nl-BE)
alt labels
gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt motivaties (nl-BE), gebieden geen archeologie motivaties (nl-BE)

    notities

  • Definition (nl-BE): Motivaties op basis waarvan gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) worden afgebakend. Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt de kaart met deze gebieden periodiek vast. Er moet geen archeologienota bij een vergunningsaanvraag worden gevoegd als de ingreep in de bodem waarvoor de vergunning wordt aangevraagd volledig binnen een gebied valt dat op deze kaart is aangeduid.
Recent door u bekeken