Archeomagnetische Datering

[ ID : 85 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/gebeurtenistypes/85
schema
Gebeurtenistypes
labels
archeomagnetische datering (nl-BE)
alt labels
archeomagnetisch onderzoek (nl-BE), archeomagnetisme (nl-BE), paleomagnetisme (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Archeomagnetisme steunt op het feit dat het aardmagnetisch veld niet steeds dezelfde oriëntatie behoudt, maar dat deze varieert in de tijd. Het magnetisch noorden en het geografisch noorden liggen niet op exact dezelfde locatie en bovendien varieert ook de afwijking tussen de twee doorheen de tijd. Het verschil tussen beide kan beschreven worden aan de hand van de inclinatie en declinatie. Het archeomagnetische veld kan bewaard worden in archeologische objecten, sedimenten en magnetische mineralen. Kleimineralen die magnetische ijzeroxiden bevatten, verliezen boven een bepaalde temperatuur hun magnetische eigenschappen en nemen de magnetische richting en intensiteit aan van het op dat moment heersende aardmagnetisch veld. Men kan deze parameters vervolgens vergelijken met de actuele waarden. Uit analyse van materiaal met gekende oorsprongsdatum zijn curven opgesteld die voor een bepaalde plaats op aarde de inclinatie en declinatie doorheen de tijd weergeven. Als men de waarden van een archeologisch staal op een dergelijke curve uitzet, kan een datering verkregen worden.

    sources

  • Ervynck A., Degryse P., Vandenabeele P. & Verstraeten G. 2009, Natuurwetenschappen en archeologie. Methode en interpretatie, Leuven.
Recent door u bekeken