Radiokoolstofdatering

[ ID : 84 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/gebeurtenistypes/84
schema
Gebeurtenistypes
labels
radiokoolstofdatering (nl-BE)
alt labels
C14-datering (nl-BE), 14C-datering (nl-BE), radioactieve koolstofdatering (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Radiokoolstofdatering of 14C-datering is een dateringsmethode voor archeologische objecten en contexten die organisch materiaal bevatten. In de atmosfeer is het gehalte aan 14C constant. Dit betekent dat ook alle levende organismen een constant gehalte aan 14C in hun cellen hebben. Wanneer het levend wezen sterft, stopt de uitwissling echter en begint het onstabiele 14C-isotoop te vervallen. Dit vormt het basisprincipe van de radiokoolstofdatering. Vermits het radioactief verval volgens een gekend tempo verloopt, kan men aan de hand van de meting van het resterend aandeel 14C een schatting maken van de tijd die verstreken is sinds de dood van het organisme. Dateringen kunnen uitgevoerd worden van objecten die tot 50.000 jaar oud zijn. De datering zelf gebeurt door het verbranden van stoffelijke resten. Hierbij komt CO2 vrij en hieraan wordt de radioactiviteit gemeten.

    sources

  • Ervynck A., Degryse P., Vandenabeele P. & Verstraeten G. 2009, Natuurwetenschappen en archeologie. Methode en interpretatie, Leuven.
Recent door u bekeken