Stinzenvegetaties

[ ID : 2280 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2280
schema
Erfgoedtypes
labels
stinzenvegetaties (nl-BE)
alt labels
stinzenflora (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Stinzenvegetatie is een specifieke vegetatie van meestal kruidachtige zaadplanten, vaak bolgewassen, die oorspronkelijk is aangeplant in tuinen en parken of andere plekken en nadien is verwilderd. Relictsoorten zijn bijvoorbeeld sneeuwklokje, gevlekt longkruid, gewone vogelmelk, holwortel, lelietje-van-dalen, wilde hyacint en winterakoniet. Deze vegetatie wijst op die manier een zekere ouderdom en authenticiteit van een site aan. De term stinzenflora is afgeleid van het Friese woord ‘stins’, wat buitenplaats betekent.

    sources

  • Agentschap Onroerend Erfgoed
Recent door u bekeken