Rocourt-Bodems

[ ID : 2264 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2264
schema
Erfgoedtypes
labels
Rocourt-bodems (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een Rocourt-bodem is een type paleobodem die gevormd werd tijdens verschillende fasen in het Eemien en de interstadialen van het vroeg Weichselien. Deze bodems komen voor in löss sequenties, waarbij de meest karakteristieke sequentie een roodbruine illuviatiehorizont (B2t horizont) onder een grijze uitlogingshorizont is, maar andere sequenties zijn eveneens mogelijk. In deze bodems komen soms archeologische sites voor uit het middenpaleolithicum.

    sources

  • agentschap Onroerend Erfgoed
Recent door u bekeken