Droogmakerijen

[ ID : 2072 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2072
schema
Erfgoedtypes
labels
droogmakerijen (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een droogmakerij is een door een ringdijk begrensde ontwatering ontstaan na drooglegging van (een deel van) een natuurlijke watervlakte, waarbinnen het waterpeil kunstmatig en continu geregeld moet worden. Initieel gebeurde de bemaling door middel van poldermolens, later door pompgemalen.

    sources

  • agentschap Onroerend Erfgoed

relaties

Recent door u bekeken