Ontwateringen

[ ID : 2070 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2070
schema
Erfgoedtypes
labels
ontwateringen (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een ontwatering is een landinrichtingsvorm waarbij landbouwgronden door middel van natuurlijke of (meestal) kunstmatige waterlopen, gecontroleerd en permanent gedraineerd worden met als doel de opbrengst te verhogen. Initieel zijn ontwateringen vooral aangewend voor de ontginning van natuurlijk overstroombare gebieden. Het waterhuishoudingssysteem kan bestaan uit dijken, gemalen, hevelduikers, sluizen, stuwen, aan- en/of afvoergrachten,…

    sources

  • agentschap Onroerend Erfgoed
Recent door u bekeken