Wateringen

[ ID : 2067 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2067
schema
Erfgoedtypes
labels
wateringen (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een watering is een landinrichtingsvorm waarbij landbouwgronden door middel van natuurlijke of (meestal) kunstmatige waterlopen gecontroleerd en periodiek bevloeid worden met (nutriëntenrijk) water met als doel de opbrengst te verhogen. Het waterhuishoudingssysteem kan bestaan uit dijken, sluizen, stuwen, aan- en/of afvoergrachten,…

    sources

  • agentschap Onroerend Erfgoed
Recent door u bekeken