Archeologische Depots

[ ID : 1389 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1389
schema
Erfgoedtypes
labels
archeologische depots (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een depot is een om opzettelijke redenen (vanuit religieusrituele, functionele en sociale achtergronden) gedeponeerd object (of meerdere objecten) in hetzij droge context (hoge delen van duinen en donken, dekzandkoppen, ...), hetzij natte context (water, moeras, rivier, ...). Het kan gaan om een stuk grondstof, halffabricaten en/of eindproducten, maar ook om de depositie van menselijke resten die geen zichtbare grafstructuur hebben bv. veenlijken of menselijke deposities in een waterput.

    sources

  • De Wit G. & Sloos A. 2008, De interpretatie van archeologische waarnemingen in Archis. Een concept voor een nieuwe set complextypen, in: Rapportage Archeologische Monumentenzorg 165, Amersfoort.
Recent door u bekeken