Fermes Indigènes

[ ID : 1310 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1310
schema
Erfgoedtypes
labels
fermes indigènes (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Ferme indigène is een term ingevoerd vanuit de luchtfotografie om geïsoleerde nederzettingen en boerderijen in het landschap aan te duiden. Archeologisch gaat het om omgrachte erven van bewoningen met een gecompartimenteerde structuur, waarin één hoofdgebouw en enkele bijgebouwen ingeplant zijn die tot één agrarische eenheid behoren. Ze komen vooral voor tijdens de late ijzertijd. Men moet dergelijke structuren ook bekijken in het kader van het latere romanisatieproces waarbij deze - letterlijk vertaald - inheemse boerderijen als tegenhangers en tegelijkertijd voorgangers kunnen gezien worden van de opkomende Romeinse villae.
  • Note (nl-BE): Gebruik 'inheemse nederzettingen' voor dergelijke structuren die tot de Romeinse periode behoren. Let wel: het is vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen wat ijzertijd is en wat Romeins bij inheemse structuren op het raakvlak van deze periodes.

    sources

  • 1) Roymans N. 1996, The sword or the plough. Regional dynamics in the romanisation of Belgic Gaul and the Rhineland area, in: N. Roymans (ed.), From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul, Amsterdam Archaeological Studies 1, pp. 9-127. 2) VIOE
Recent door u bekeken