Sites Met Walgracht

[ ID : 1137 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1137
schema
Erfgoedtypes
labels
sites met walgracht (nl-BE)
alt labels
walgrachtsites (nl-BE), moated sites (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een site met walgracht - moated site, omwalde of omgrachte hoeve - is een door een brede gracht omgeven wooncomplex, waarbij het voornaamste gebouw opgetrokken is uit (bak)steen. De rest bestaat uit steen- of meestal houtbouw. De gebouwen kunnen defensieve elementen, zoals torens en een poortgebouw, bezitten, maar zijn niet reëel verdedigbaar. Deze elementen vervullen voornamelijk een statusfunctie. De vorm van de woonzone kan vierkant, rechthoekig, cirkelvormig of onregelmatig zijn. In enkele gevallen werd de woonzone opgehoogd. Ze kunnen gedateerd worden tussen de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. De sites zijn vaak nog te herkennen in het landschap door de aanwezigheid van een gracht rondom een hoevecomplex. Vaak is ook het wooneiland nog als ophoging herkenbaar. In de 18de eeuw werden ook pastorieën in landelijk gebied vaak als site met walgracht geconcipieerd.

    sources

  • 1) Vangheluwe H. 1997-1998, Geografische aspecten van sites met walgracht in de omgeving van Ieper, scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de geografie, Universiteit Gent. 2) De Wit G. & Sloos A. 2008, De interpretatie van archeologische waarnemingen in Archis. Een concept voor een nieuwe set complextypen, in: Rapportage Archeologische Monumentenzorg 165, Amersfoort. 3) https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/late_middeleeuwen_en_moderne_tijden/landelijke_archeologie/sites_met_walgracht (geraadpleegd op 13/08/2014) 4) Verhaeghe F. 1977: De middeleeuwse landelijke bewoningssites in een deel van Veurne-Ambacht. Een bijdrage tot de middeleeuwse archeologie, onuitgegeven doctoraatproefschrift.
Recent door u bekeken