Terpen

[ ID : 1070 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1070
schema
Erfgoedtypes
labels
terpen (nl-BE)
alt labels
wierde (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): Een terp is een verzameling gelijktijdige huisplaatsen of erven (>1) op een kunstmatige ophoging (om te beschermen tegen wateroverlast), die samen omgeven kunnen zijn door een greppel(systeem), palissade etc. Het verspreidingsgebied beslaat het westelijk en noordelijk kustgebied. Wanneer we te maken hebben met een individuele huisplaats, dan spreekt men van een huisterp.

    sources

  • De Wit G. & Sloos A. 2008, De interpretatie van archeologische waarnemingen in Archis. Een concept voor een nieuwe set complextypen, in: Rapportage Archeologische Monumentenzorg 165, Amersfoort.
Recent door u bekeken