Merovingische Periode

[ ID : 1229 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1229
schema
Dateringen
labels
Merovingische periode (nl-BE)

    notities

  • Scopenote (nl-BE): De Merovingische periode verwijst naar de periode en stijl die werd ingeluid door de verovering van Gallië in 486 door Clovis van de Merovingische dynastie. De stijl kenmerkt zich in de architectuur door het gebruik, hoewel spaarzaam en in vereenvoudigde vorm, van de vroegere laat-antieke en vroegchristelijke stijlen, waarbij de nadruk vaak lag op decoratieve effecten en geometrische patronen. De Frankische periode wordt niet langer als een opdeling voor de vroege middeleeuwen gezien, maar als onderdeel van de Merovingische periode. De 'Frankische periode' verwijst naar de periode en stijl van de Franken, een Germaanse stam die in ieder geval vanaf de 3de eeuw n. Chr. langs de oostelijke oever van de benedenloop van de Rijn leefde. De stijl wordt in het bijzonder geassocieerd met de expansie van de Franken in westelijke richting aan de overkant van de Rijn, in Gallië, door geleidelijke kolonisatie en verovering, met name onder leiding van de Merovingische koning Clovis. Deze expansie begon in de 5de eeuw en heeft eeuwen geduurd. Naast de Franken hebben ook de Saksen, een Germaanse stam afkomstig uit Noord-Europa (Duitsland en een deel van Nederland), hun sporen in ons land achtergelaten.

    sources

  • 1) Nederlandse Art & Architecture Thesaurus, http://browser.aat-ned.nl/ 2) Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. 14de editie, Utrecht/Antwerpen, 2005. 3) VIOE
Recent door u bekeken