Collectie

[ ID : 6 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/brontypes/6
schema
Brontypes
labels
collectie (nl)

    notities

  • Scopenote (nl): De ingevoerde gegevens zijn afkomstig uit een collectie. Dit is een verzameling van (meestal gelijksoortige) voorwerpen of documenten. Het is vaak een toevallig samenraapsel van objecten of geschreven bronnen. Het is niet noodzakelijk verbonden aan een instelling. Tot deze categorie behoren onder meer de collectie van een amateurarcheoloog of van een museum.

    sources

  • Van Daele, K., Meylemans, E. and De Meyer, M. 2004: “De Centrale Archeologische Inventaris: een databank van archeologische vindplaatsen”, in CAI-I, De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument, IAP-Rapporten 14, Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Brussel, pp. 29-48.

relaties

Recent door u bekeken