Archief

[ ID : 5 ]


type
concept
uri
https://id.erfgoed.net/thesauri/brontypes/5
schema
Brontypes
labels
archief (nl)

    notities

  • Scopenote (nl): De ingevoerde gegevens zijn afkomstig uit een archief. Dit is een verzameling van oorkonden, manuscripten, registers, akten, belangrijke documenten, vondstmateriaal, enz. die systematisch bijgehouden worden. Het is altijd verbonden aan een bepaalde instelling (bv. rijksarchieven, stadsarchieven en het vondstenarchief van een specifieke opgraving).

    sources

  • Van Daele, K., Meylemans, E. and De Meyer, M. 2004: “De Centrale Archeologische Inventaris: een databank van archeologische vindplaatsen”, in CAI-I, De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument, IAP-Rapporten 14, Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Brussel, pp. 29-48.

relaties

Recent door u bekeken