erfgoedlandschap
beschermd erfgoed
- beschermd cultuurhistorisch landschap
- beschermd monument
- beschermd stads- of dorpsgezicht
- - beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek
- - beschermd stads- of dorpsgezicht, ondersteunend
- beschermd varend erfgoed
- beschermde archeologische site
- overgangszone
gebied geen archeologie
- gebied geen archeologie, gemeentelijk
- gebied geen archeologie, gewestelijk
Unesco werelderfgoed
- Unesco werelderfgoed bufferzone
- Unesco werelderfgoed kernzone
vastgesteld erfgoed
- vastgesteld bouwkundig erfgoed
- vastgesteld landschappelijk erfgoed
- vastgesteld landschapsatlasrelict
- vastgesteld varend erfgoed
- vastgestelde archeologische zone
- vastgestelde historische tuin of park
- vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde